รายงานค่าเช่าบ้านปี 2016 (พ.ศ.2559)

กำไรรวมตั้งแต่ 2016-01-08 ถึง 2016-01-25 : 10,112.00 บาท

ส่วนแบ่งต่อหุ้น (12 หุ้น) หุ้นละ 842.67 บาท

วันที่ (y-m-d) รายรับ A รายรับ B รายจ่าย กำไร
2016-01-085250005250
2016-01-0901156170290-58729
2016-01-150012100-12100
2016-01-251997157100138075691
 
ยอดรวมกำไรสะสม10112

Created on 2016-01-31, 06:26:36